Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu - Rezerwacja On-line
Koszyk Wartość: 0.00     Liczba biletów: 0     Liczba voucherów: 0    

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW

 1. Regulamin jest wydany przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu,
  pl. Teatralny 1, zwany dalej Teatrem.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupu i rezerwacji biletów
  na spektakle i inne przedsięwzięcia artystyczne biletowane odbywające się w Teatrze lub przez Teatr organizowane.
 3. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad sprzedaży i rezerwacji biletów
  oraz warunków ich odbierania przez Kupującego.
 4. Poprzez rejestrację w serwisie Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie danych osobowych przez Teatr, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 5. Teatr zastrzega sobie możliwość zmiany daty, godziny rozpoczęcia oraz miejsca odbycia spektaklu z przyczyn losowych, nagłych, niespodziewanych, sił wyższych, będących poza kontrolą Teatru. W takim przypadku Teatr nie będzie zobowiązany do rekompensaty
  lub odszkodowania wobec posiadacza biletu/ Kupującego. Bilet nie podlega zwrotowi
  i zachowuje swoją ważność w nowym wyznaczonym czasie i miejscu realizacji spektaklu
  lub biletowanego przedsięwzięcia artystycznego.
 6. Bilet podlega zwrotowi w przypadku całkowitej niemożności zrealizowania spektaklu (przedsięwzięcia artystycznego, którego dotyczył w nowym ustalonym przez Teatr czasie
  i miejscu).
 7. Teatr zastrzega sobie prawo do odwołania spektaklu/ przedsięwzięcia artystycznego
  bez wcześniejszego uprzedzenia i bez podania przyczyny tylko jeśli nie mógł przewidzieć przyczyny odwołania spektaklu/ przedsięwzięcia artystycznego i nie miał wpływu na to zdarzenie. W takim przypadku Teatr nie będzie zobowiązany do rekompensaty lub odszkodowania wobec Kupującego, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na spektakl/ przedsięwzięcie artystyczne, które zostało odwołane.

PŁATNOŚĆ ZA BILETY

 1. osobiście w KASIE TEATRU – najpóźniej na dwa dni robocze przed spektaklem/ przedsięwzięciem artystycznym.
  Kasa Teatru, pl. Teatralny 1, czynna od wt. – pt. w godz. 08:00 – 17:00 oraz w weekendy na godzinę przed każdym spektaklem.
 2. przelewem na konto bankowe Teatru – najpóźniej na trzy dni robocze poprzedzające datę rozpoczęcia spektaklu/ przedsięwzięcia artystycznego. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto Teatru: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Wałbrzych 92 1090 2271 0000 0005 8400 0314 (PLN)
 3. Teatr przyjmuje karty płatnicze.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Jednorazowo można dokonać rezerwacji internetowej maksymalnie 8 szt. biletów na jeden spektakl/ przedsięwzięcie artystyczne.
 2. W przypadku rezerwacji biletów dla grup zorganizowanych Kupujący powinni kontaktować
  z Biurem Współpracy z Publicznością, tel. 74 648 83 01 (03).
 3. W przypadku rezerwacji Kupujący powinien podać pełne dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail). Teatr zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji zawierającej niepełne lub nieprawidłowe dane.
 4. Przy odbiorze biletów należy podać Imię i Nazwisko, na które dokonana była rezerwacja, oraz w przypadku przelewu - dokument wpłaty. Opłacone przelewem bilety należy odebrać w kasie Teatru, najpóźniej na 30 min przed spektaklem. Przy odbiorze biletów Kupujący powinien okazać potwierdzenie przelewu.
 5. Osoby uprawnione do zniżek proszone są o okazanie przy odbierze biletów dokumentu uprawniającego do zniżki.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane płatności w serwisie.
 7. W przypadku braku wpływu środków w terminie, rezerwacja zostaje anulowana.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prosimy o punktualne przybywanie na spektakle/ przedsięwzięcia artystyczne, ponieważ
  w innej sytuacji osoby spóźnione nie będą miały możliwości wejścia na widownię. Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.
 2. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom i rencistom. Uprawnienia
  do korzystania z ulgi są sprawdzane w kasie Teatru i weryfikowane przed wejściem
  na widownię.
 3. Miejsca na Scenie Kameralnej oraz Bunkrze są nienumerowane.
 4. Podczas spektakli/ przedsięwzięć artystycznych obowiązuje bezwzględny zakaz filmowania
  i fotografowania oraz używania telefonów komórkowych.
 5. W przypadku odwołania spektaklu/ przedsięwzięcia artystycznego kasa Teatru przyjmuje zwroty biletów do terminu, w którym miał odbyć się spektakl. Zwroty przyjmowane są tylko do godziny planowego rozpoczęcia odwołanego spektaklu/ przedsięwzięcia artystycznego.
 6. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2014 roku.